Үндэсний тэтгэлгийг сургалтынхаа төлбөрт өгөх бол…

7-р сарын 25, 2012 11:17 am Нийтлэгч: Ангилал Боловсрол , Нийгэм Уншсан: 338

Б.ТУУЛ

Тэтгэлэгт хөтөлбөр… Энэ бол  залуусын   байнга эрэлхийлж  явдаг зүйлийн нэг.  Яагаад гэвэл тэтгэлэг бол  амжилтын төлөө тэмцэгсдэд л олддог боломж. Тиймээс манай сонин энэ удаа оюутан залуучуудаас болон эцэг, эхчүүдээс ирсэн тэтгэлгийн талаарх асуултад БСШУЯ-ны холбогдох албаны хүмүүсээс дараах хариултыг  авч нийтэллээ.

 

МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ СУРАЛЦАГЧИД ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДАХ УУ?

 

-Тэтгэлэгт их, дээд сургууль, коллежийн өдөр, эчнээ, оройн ангид сурал­цаж буй бакалавр, магист­рантур, докторантурийн бүх суралцагчид хамраг­дана гэж ойлгож болох уу?

-“Дээд боловсролын байгууллагад сурал­цагч­дад суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам”-ын 2.1-д заасны дагуу үндэсний тэтгэлгийг Монгол Улсын аттестатчилагдсан дээд боловсролын сургалтын байгууллагад зохих жур­мын дагуу элсэж, сурал­цах чадвар, идэвх санаа­чилга, төлөвшлөө илтгэн харуулсан өдрийн ангийн суралцагчид олгох ёстой.

 

720-ИОС ДЭЭШ ОНООТОЙ БОЛ УРАМШУУЛЛЫН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОНО

 

-Их, дээд сургууль, коллежид шинээр элссэн суралцагч үндэсний болон урамшууллын тэтгэлэгт хамрагдах уу?

-Монгол Улсын аттес­татчилагдсан дээд боловс­ролын сургалтын байгуул­лагад зохих журмын дагуу шинээр элсэн суралцагч нь үндэсний тэтгэлэгт хамрагдана. БСШУЯ-ны шийдвэрээр улсын олим­пиадад эхний гурван байранд шалгарсан болон олон улсын олимпиадад оролцож, шагналт бай­ранд шалгарсан болон Засгийн газраас баталсан эрэлт ихтэй мэргэжлээр Элсэлтийн ерөнхий шал­галтын 720-иос дээш дундаж оноотой шинээр элсэгчид урамшууллын тэтгэлэг олгоно.

 

ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХОД ЯМАР НЭГЭН ШАЛГУУР   ТАВИГДАХ УУ?

 

-Дээд боловсролын сур­галтын байгууллагад суралцагчдад үндэсний тэтгэлэг олгоход ямар нэгэн шалгуур тавигдах уу?

-“Дээд боловсролын байгууллагад суралцагч­дад суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам”-ын дагуу Монгол Улсын аттестат­чилагдсан дээд боловс­ролын сургалтын байгуул­лагад зохих журмын дагуу элсэж, суралцах чадвар, идэвх санаачилга, тө­лөвшлөө илтгэн харуулсан өдрийн ангийн сурал­цагчид үндэсний тэт­гэлгийг нэг хичээлийн жилд 10 хүртэл сарын турш олгоно.

 

ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛГИЙГ СУРГАЛТЫНХАА ТӨЛБӨРТ ӨГӨХ БОЛ…

 

-Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад олгож буй 70.200 төгрөгийн үндэсний тэтгэлгийг сургалтын төл­бөрт суутгаж болох уу?

-Суралцагчдад олгож буй тэтгэлгийг тухайн сургууль суралцагчтай тохиролцолгүйгээр дур мэдэн сургалтын төлбөрт шууд суутгаж болохгүй. Харин суралцагч авсан тэтгэлгээ сургалтын төл­бөртөө зарцуулах эрхтэй бөгөөд сургуультайгаа ха­рилцан тохиролцон гэрээ байгуулж болно.

 

ХОЁР ДАХЬ УДААГАА СУРАЛЦАЖ БАЙГАА БОЛ ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХГҮЙ

 

-Хоёр дахь дээд бо­ловс­рол эзэмшихээр су­рал­­цаж байгаа суралцагч­дад суралцагчийн тэтгэлэг олгогдох уу?

-Дээд боловсролын бай­гууллагад суралцагч­дад олгох суралцагчийн тэтгэлэг нь хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшиж бай­гаа суралцагчид олгог­дохгүй болохыг Засгийн газрын 2012 оны 19 дүгээр тогтоолоор баталсан жур­мын 7.1-д заасан.

Нийт: 48 Сэтгэгдэл

Parmelia
2016 оны 4-р сарын 29

I was really confused, and this answered all my qusotiens.

Lurraine
2016 оны 4-р сарын 30

Lightning bugs!! My kids, born and raised in the South where there are no fireflys, are obsessed with them! I’m trying to get them to remember to cut holes in the lids of whatever container they are using… silly city ki&#!!Weds8217;re following you now from TTT.Tiffany

Julz
2016 оны 5-р сарын 4

yukiki, womOat:XOXb!gregwee: tt sounds like a victoria sponge cake which i always find very hard to make. do you have to add some kind of softener bc if the eggs are not separately whisked, they don’t have a lot of volume n also don’t hold up so well.any chance of a recipe for this kind of quick-mix cakes?daisyfused: thank u, i will tell her! hey, if u set a date (u know), i might make you an even grander one…

2017 оны 5-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Read More here: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 5-р сарын 24

… [Trackback]

[…] Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 5-р сарын 31

… [Trackback]

[…] There you will find 42155 more Infos: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 7-р сарын 2

… [Trackback]

[…] Read More: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 9-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 80809 more Informations|Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 9-р сарын 26

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 92314 more Informations|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 10-р сарын 2

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 91768 additional Infos|Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 10-р сарын 3

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 57580 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 10-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you will find 38487 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 11-р сарын 2

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you can find 62084 more Informations|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 11-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 75704 more Infos|Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 12-р сарын 4

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 83135 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 12-р сарын 10

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 54031 more Informations|Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2017 оны 12-р сарын 29

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 46182 additional Infos|Informations to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 1-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 82860 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 2-р сарын 12

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you will find 96938 more Informations|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 3-р сарын 26

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you can find 33514 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 4-р сарын 12

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 55351 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

ini
2018 оны 4-р сарын 19

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 46684 additional Infos|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 5-р сарын 1

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 58922 additional Infos|Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 5-р сарын 5

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 49009 more Infos|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 5-р сарын 21

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 57920 additional Informations|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 6-р сарын 3

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 90322 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 6-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 34936 more Informations|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 7-р сарын 2

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 25898 additional Infos|Informations to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 7-р сарын 16

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 88946 additional Informations|Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 7-р сарын 18

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 67164 additional Infos|Informations on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 7-р сарын 23

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you will find 89838 more Informations|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 8-р сарын 4

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 98127 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 8-р сарын 19

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 15143 more Infos|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 8-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 37619 additional Infos|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 8-р сарын 29

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you will find 3462 additional Informations|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

Evonne
2018 оны 9-р сарын 6

Greate article. Keep writing such kind of info on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You’ve performed an incredible job. I will definitely digg
it and individually suggest to my friends. I am
confident they’ll be benefited from this website.

fotbollskläder

2018 оны 9-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 48661 more Infos|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

maglia Chelsea
2018 оны 9-р сарын 11

I adore this website – its so usefull and helpfull.
maglia Chelsea http://www.haeroo.com/Chelsea-bambini-32/

Billige juventus fodboldtrøjer
2018 оны 9-р сарын 11

Thanks really beneficial. Will certainly share website with my buddies.
Billige juventus fodboldtrøjer http://www.crimsontee.com/juventus/zaza-troeje-2016-95224/

Juventus tröja
2018 оны 9-р сарын 11

Incredibly user pleasant site. Tremendous info offered on couple of clicks on.
Juventus tröja http://www.afterglowvp.com/Juventus-fotbollstroja-p-165763.cfm

2018 оны 9-р сарын 19

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 90933 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

2018 оны 9-р сарын 19

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you can find 39136 more Infos|Informations to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

fußballtrikots kinder
2018 оны 9-р сарын 24

Wow, lovely website. Thnx …
fußballtrikots kinder http://www.hesaidshesaidfortcollins.com/Trikot-Kinder-Fernando-Muslera-35

maglia PSG poco prezzo
2018 оны 9-р сарын 27

Wow such a valuable web-site.
maglia PSG poco prezzo http://www.theconservatarianreview.com/PSG-2-Defender-Thiago-Silva-p-6773

Inter maglia
2018 оны 9-р сарын 27

Keep up the excellent work and generating the group!
Inter maglia http://www.glivytech.com/inter-medel-pid-6608

Liverpool Tröja
2018 оны 9-р сарын 28

Passion the website– extremely user pleasant and great deals to see!
Liverpool Tröja http://www.tampabaygoodliving.com/Liverpool-matchtr%C3%B6ja-p-44753

Barcelona tröja 2018
2018 оны 9-р сарын 28

Love the site– very user pleasant and lots to see!
Barcelona tröja 2018 http://www.fashionradicalsnews.com/Pique-p-10359

2018 оны 10-р сарын 3

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 31562 additional Infos|Infos to that Topic: zms.mn/undesnii-tetgelgiig-surgaltynhaa-tulburt-uguh-bol/ […]

Сэтгэгдэл бичих

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

Сэтгэгдэл *
Нэр *
E-Mail *