Ухралт

2-р сарын 7, 2017 11:54 am Нийтлэгч: Ангилал Нийгэм , Хууль эрхзүй Уншсан: 161
2-22

З.СҮХ

Уг нь Төрийн эрхийг барина гэдэг түүгээр тоглоно гэсэн үг биш. Гэтэл намууд сонгуульд илүү суудал авч, засгийн жолоог атгуутаа л төрийн албаны бүтэц, бүрэлдэхүүн үүрэг ролийг дураараа өөрчилдөг болов. Муухай дээр улцан гэгчээр Монголын эдийн засаг сүүлийн жилүүдэд улам бүр муудаж, сүүлдээ олон улсад дампуурлаа зарлаж буй энэ цаг үед иймэрхүү өөрчлөлт хийгээд үнэхээр хэмнэж чадаж байна уу гэвэл эргэлзээтэй.

Өөрөөр хэлбэл, төсвийн хэмнэлт нэрээр төрийн захиргааны бие даасан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудыг нэгтгэдэг нь мөнгө хэмнэхээсээ, муу үр дагавар ихтэйг мэргэжлийнхэн, судлаа­чид хэлдэг боллоо. Хүмүүс санаж байгаа бол 2012 оноос хойш Тахарын албыг байгуулаад, 2016 оны сонгуулийн дараа татан буулгалаа. Мөн 2013 онд Боомтын нэгдсэн захиргааны газар байгуулаад, түүнийгээ жилийн дараа ГЕГ- т нэгтгэсэн. Бас ГЕГ-ыг ТЕГ-тай нэгтгэснийг сая МАН засгийн эрх аваад салгалаа. Түүнчлэн үүний нэг нь Оюуны өмчийн газар,  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хоёрыг нэгтгэсэн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар юм. Уг нь Оюуны өмчийн газар нь иргэн, хуулийн этгээдийн оюуны үйлээр бүтсэн шинэ бүтээлийг бүртгэх, түүний эрхийг хамгаалах чиг үүрэгтэй. Харин Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар иргэн, хуулийн этгээдийг бүртгэх хэмээх бие даасан чиг үүрэгтэй юм. Гэтэл энэ хоёрыг УИХ-ын 2016 оны долдугаар сарын 21-ний 12 дугаар тогтоолоор нэгтгэжээ. Шуудхан хэлэхэд, ингэж хоёр том тогтолцоот чиг үүрэгтэй байгууллагыг нэгтгэснээр хоёр байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа, үндсэн чиг үүрэг нь алдагдахад хүрч байгаа юм.

Тодруулбал, Оюуны өмчийн газрыг татан буулгаж, чиг үүргийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт шилжүүлсэн явдал нь ухралт болжээ. Үндсэндээ ямар ч судалгаагүй гаргасан шийдвэр болсон хэрэг.

Монгол Улс 1979 онд НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага болох ДОӨБ /Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага/-ын гишүүн орон болсон. Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцэд 1985 онд нэгдэн орсон.

Энэхүү конвенцийн 12 дугаар зүйлийн дагуу Монгол Улс Аж үйлдвэрийн өмчийн асуудал эрхэлсэн тусгай албатай байх үүрэг хүлээсэн байдаг. Аж үйлдвэрийн өмчид шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, газар зүйн заалт хамаардаг. Түүнчлэн 1990 онд Үндэсний хөгжлийн газар байгуулагдаж, түүний харьяа “Патент, барааны тэмдгийн газар” хэмээх бие даасан байгууллага анх байгуулагдсан нь Монгол Улс  Парисын конвенцийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх том алхам болжээ.

Энэ нь шинэ Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу ардчилал, зах зээлийн харилцааг хөгжүүлэх үйл явцын хүрээнд оюуны өмчийн бие даасан төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоог төлөвшүүлж бүрдүүлж чадсан том амжилт болсон гэдэг.

Өнөөгийн байдлаар дэлхий дахинд оюуны өмчийн байгууллагыг бүртгэлийн чиг үүрэг гэхээс илүү инновацийн үйл ажиллагаа, бүтээлч сэтгэлгээг дэмжих үндсэн байгууллага гэж тодорхойлж буй. Тэгээд ч ОХУ, БНХАУ зэрэг өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнууд оюуны өмчийн асуудлыг иж бүрэн хамарсан Засгийн газрын бие даасан байгууллагыг “Энэ зууны хөгжил дэвшлийн үндэс нь инноваци, оюуны бүтээлийн үйлдвэрлэл юм” гэсэн үзэл баримтлалд суурилан байгуулж байна.

Үүнээс гадна дэлхий дээр оюуны өмчийн салбарт хоёр систем байдаг. Үүнд:

  1. Мөн чанарын шүүлтийн бус систем. Энэ нь мэдүүлэг хүлээн авч, зөвхөн бүрдлийг хянаж, бүртгэж авдаг.
  2. Мөн чанарын шүүлтийн систем. Энэ нь мэдүүлэг хүлээн авч, бүрдлийг хянан мөн чанарын шүүлт хийж /шинэлэгийг тогтоох/, эрхийн хамгаалалт олгох эсэх тал дээр дүгнэлт гаргаж шийдвэрлэдэг.

Мөн чанарын шүүлтийн систем нь эрхийн хамгаалалт олгодоггүй зөвхөн хадгалдаг, харин хамгаалалт биш юм. Олон улсад мөн чанарын шүүлтийн системийн бус орнууд маш цөөхөн үлдсэн /үүнд буурай хөгжилтэй ба Африкийн цөөн тооны жижиг улсууд/ бөгөөд эдгээр нь хүний нөөц болон эрх зүйн орчноо бүрдүүлэх замаар мөн чанарын шүүлтийн систем рүү шат дараалалтай шилжиж байна.

Монгол Улс мөн чанарын системтэй улс бөгөөд Эрхийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа нь Патентийн тухай хууль, Барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль болон Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээр болох “Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай” Парисын конвенц, Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ, барааны тэмдгийн Мадридын хэлэлцээр, Мадридын хэлэлцээрийн протокол, бүтээгдэхүүний загварын Гаагийн хэлэлцээр, барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ зэргээр зохицуулагддаг. Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ, барааны тэмдгийн Мадридын хэлэлцээр, Мадридын хэлэлцээрийн протокол, бүтээгдэхүүний загварын Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улс нь нэр заагдсан буюу хүлээн авагч байгууллага болдог. Бүртгэлийн системтэй болсноор дурдсан гэрээ хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болно. Үүнээс гадна  “Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон улс хоорондын хэлэлцээр”-ийн 12 дугаар бүлэг бүхэлдээ Оюуны өмчид хамаарч байгаа бөгөөд уг бүлэг нь 19 зүйлтэй. 12 дугаар бүлгийн 12.1 дүгээр зүйлд “Талууд энэ бүлэг болон хоёр Талын нэгдэн орсон оюуны өмчид хамаарах олон улсын хэлэлцээрийн дагуу оюуны өмчийн зохистой, үр дүнтэй болон үл ялгаварласан хамгаалалт олгож, оюуны өмчийн эрхийг зөрчихийн эсрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ” гэж заасан байдаг.  Гэтэл бид ийнхүү Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан үүргээ шууд болон шууд бусаар зөрчиж, хамтын зорилгоо биелүүлэх нөхцөл боломжоо энэ мэтчилэн хаасаар байх уу.

Монгол Улсад 1965 оноос шинэ бүтээлд, 1969 оноос барааны тэмдэгт эрхийн хамгаалалт хийж эхэлсэн. 2016 оны байдлаар Монгол Улсад нийт 4500 шинэ бүтээл, 2629 ашигтай загвар, 6597 бүтээгдэхүүний загвар, 57856 барааны тэмдэгт эрхийн хамгаалалт хийгдсэн байна. Нийт шинэ бүтээлийн 62 хувь, барааны тэмдгийн 88 хувь, бүтээгдэхүүний загварын 63хувь нь үндэсний хууль тогтоомж болон гадаад орнуудын хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр дээр эрхийн хамгаалалт хийгдсэн байдаг.

Манай улсын оюуны өмчийн тогтолцоо нь оюуны бүтээлийн баталгаажилт, өмчлөлийн статусыг тодорхойлох, оюуны бүтээлийн бүхий л төрөл зүйлийн хувьд өмчлөгч, эзэмшигч нарын эрхийг хамгаалах оюуны өмчийн талаарх олон улсын болон үндэсний нэгдсэн мэдээллийн орчинд хамаарах боломжийг бүрдүүлсэн тогтолцоо болж чадсан юм.

Гэтэл Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болсноор Монгол Улс бүртгэлийн системтэй болсон гэсэн ойлголтыг олон улсад өгөв. Үүний тод илрэл нь 2016 оны есдүгээр сараас олон улсын мэдүүлгийн тоо эрс буурсан байна. Мадридын хэлэлцээр, Мадридын хэлэлцээрийн Протокол болон Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын нэр зааж ирүүлсэн барааны тэмдэг, бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг хүлээн авч, эрхийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулахдаа Монгол Улс ДОӨБ-аас үйлчилгээний хөлсийг швейцарь франкаар авдаг. 2015 онд нийт 422503 шв.франк улсын төсөвт орсон байна. Зөвхөн бүртгэлийн байгууллага болсноор энэ орлого байхгүй болж байгаа юм.

Мөн хамгаалах бус зөвхөн бүртгэл хийх нь ДХБ-ын Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр буюуTRIPS-ын хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, тухайлбал  хуурамч бараа, бүтээгдэхүүн буюу оюуны өмчийн хулгайтай тэмцэх, таслан зогсоох чиг үүрэг хэрэгжихгүй болно.

Ийнхүү Оюуны өмчийн зохистой эрх зүйн орчин бий болгохгүй, оюуны өмчийн зөрчилтэй эрс тэмцэхгүй үлбэгэр байх тохиолдолд Special 301Report-д Монгол Улс орох улмаар ДХБ-ын хар жагсаалтад орох магадлал өндөр болоод байгаа юм.

Эцэст нь, Төрийн төсвийг хэмнэх нэрийдлээр захиргааны хэдэн байгууллагаа ийнхүү судалгаа, шинжилгээний үндэсгүйгээр нэгтгэх нь хожим үүсэх сөрөг олон үр дагаврыг авчирна.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналтын байцаагч нь дотогшоо чиглэсэн буюу бүртгэгчтэй холбоотой гомдлыг хянан шийдвэрлэх үүрэгтэй. Харин Оюуны өмчийн байцаагч нь гадагшаа чиглэсэн буюу оюуны өмчийн эрх эзэмшигчийн гаргасан гомдлын дагуу эрх зөрчсөн хэрэгт хяналт хийж шийдвэрлэдэг. Өнөөдөр ОӨУБЕГ-ын хяналтын газар энэхүү хоёр төрлөөр хяналт хийж байгаа боловч уялдаа холбоо байхгүй, мэргэшсэн байцаагч дутмагаас Оюуны өмчийн хяналтын ажил зогсонги байдалд байгаа ажээ.

Энэ мэтээр Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүйд хүрч, хөгжил дорой орны тоонд орж ухарсаар л байх уу…

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин

Нийт: 46 Сэтгэгдэл

Kelgrorge
2017 оны 6-р сарын 27

Slimonil Buy Cheap Levitra Otc Provera Clomid

Kelgrorge
2017 оны 7-р сарын 1

Real Progesterone Visa No Physician Approval Store viagra Cialis For Sale Australia

Chasadvito
2017 оны 8-р сарын 25

Indometacina In English For For Sale viagra cialis Cephalexin Use In Dogs

Kelgrorge
2017 оны 8-р сарын 29

Is Keflex A Type Of Penicillin viagra Can You Buy Generic Plavix

Rontriets
2017 оны 9-р сарын 28

El Viagra Tiene Vencimiento cialis online Cialis Sans Ordonnance Forum

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 2

Buying Free Shipping Isotretinoin Isotrex Best Website Synthroid 125 Without Prescription Medicament Cialis 5mg viagra Buy Paroxetine

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 2

Dog Amoxicillin Cialis Canada Order Fastesr Shipment cialis Algodones

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 5

Genericos De Propecia levitra samples Tab generic isotretinoin website cod accepted

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 7

Cialis Kaufen Bewertung Cephalexin Mixed With Diclofenac Effects cialis online Where Can I Buy Misoprostol Cytotec

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 11

Cialis Super Active Achat Avis viagra online Precio Cialis De 5 Mg Where To Buy Cialis Or Viagra

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 11

Amoxicillin A Year After Experation Date Buy Aricept Canada viagra Antibiotics Amoxicillin Family Side

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 15

Zithromax Tablets Achat Du Levitra En Belgique Kamagra Vendita In Francia viagra Kamagra Pas Cher Pharmacie

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 21

Cialisonline4all Online Pharmacy Review Comprar Viagra Sin Receta Espana Achat Medicament Ivg online pharmacy Cialis 20 Generico

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 25

Cialis 10 O 20 Secure Pyridium Amex Cash On Delivery Fedex Shipping Monohydrate In Cephalexin levitra coupon Finasteride Cod Accepted Website Proscar Farmacia Comprar Propecia Tamoxifene Effets Secondaires

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 28

Cialis Tadalafil 100 Valtrex Sold Usa viagra online prescription How Can I Last Longer Viagra Prix Paris En Lyon Cheap Propecia No Prescription

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 29

Cialis Pagamento Contrassegno cheap levitra canada Cephalexin And Drug Interactions

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 2

Kamagra Zollprobleme Kamagra Infarto Viagra Cialis Prezzi vardenafil online pharmacy Kamagra Vendita Spagna Compra Cialis In Anonimato

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 13

Canadian Pharmacy Cialis 20mg viagra Priligy Precio En Chile Zithromax Off Label Uses Does Amoxicillin Expire

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 17

Priligy A New York Discount Viagra Canada Cialis 10 Mg Alcohol viagra Is Flagyl Over The Counter Baclofene Deces Acticin Store

Jefftreaps
2017 оны 11-р сарын 20

Cephalexin Oral Suspension For Cats Top Rated Online Pharmacies For Viagra Amoxicillin Trihydrate 875mg Clavulanate K 125mg cialis Preis Viagra Sildenafil Kamagra Suppliers

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 27

Best Prices For Viagra Cialis Acheter Cialis Andorre Potenzmittel Levitra levitra 5mg Acquisto Viagra Online Reato 20mg Acheter Levitra Generique Celexa Online Cheap

2018 оны 1-р сарын 14

purchase social shares

srlvhexsu klxim upcbfcu ermq novplvihcwmmxnl

2018 оны 1-р сарын 18

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you will find 34186 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 1-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 58350 more Informations|Informations on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 2-р сарын 10

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you will find 10582 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 2-р сарын 15

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 54898 additional Informations|Infos on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

EveDalo
2018 оны 2-р сарын 23

Dosage Amoxicillin Bacterial Infection Cat Cialis 5 Mg Principio Attivo Kamagra 100mg Grenoble cialis Amoxicillin Online No Prescription Canada Testbericht Levitra How Long Does Cephalexin Last

2018 оны 2-р сарын 25

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 34576 more Infos|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 3-р сарын 17

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 12480 additional Informations|Infos to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 3-р сарын 26

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 13048 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 4-р сарын 3

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 18999 additional Infos|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 4-р сарын 22

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 25104 more Infos|Infos to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 5-р сарын 28

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you can find 67510 more Informations|Infos on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 6-р сарын 8

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 13246 more Infos|Infos to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 6-р сарын 14

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 15845 more Infos|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 6-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 96058 additional Infos|Infos on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 7-р сарын 5

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 1761 more Infos|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 7-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you can find 43315 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 7-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 51387 more Infos|Informations on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 7-р сарын 11

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 29788 additional Infos|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 7-р сарын 11

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 2082 more Infos|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 7-р сарын 19

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you can find 64827 more Informations|Infos on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 7-р сарын 27

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you will find 51904 more Informations|Informations on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 8-р сарын 14

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you will find 76785 additional Informations|Informations on that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 8-р сарын 14

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|Here you can find 6627 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

2018 оны 8-р сарын 18

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you can find 33311 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/uhralt/ […]

Сэтгэгдэл бичих

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

Сэтгэгдэл *
Нэр *
E-Mail *