Шүүхийн 15 мянган архивын баримтыг устгахаар болжээ

10-р сарын 5, 2018 3:57 pm Нийтлэгч: Ангилал Хууль эрхзүй Уншсан: 20
43119285_864235233967148_5583262931371425792_n-550x300

Б.ҮЕНЧ

Шүүхийн төрөлжсөн архивын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комисс хуралдсан байна. Хуралдаанаар хадгалах хугацаа нь дууссан, эрдэм шинжилгээ практик ач холбогдолгүй болсон 15 мянган хадгаламжийн нэгж захиргааны зөрчлийн хэрэг, архивын хураамжийн материалыг нягтлан шалгаж, устгах хэргийн актыг баталжээ. Материалуудыг зохих журмын дагуу устгалд оруулах талаар салбар архивуудад Шүүхийн төрөлжсөн архиваас арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.

Эх сурвалж: www.polit.mn