Хөвсгөлийн 3068 хүний халамжийн нэмэгдэл хаачив?

6-р сарын 5, 2017 9:59 am Нийтлэгч: Ангилал Нийгэм , Хууль эрхзүй Уншсан: 38
6-5-6х

Б.ЗАЯА

Монгол Улсад халамжийн үйлчилгээ авдаг олон мянган иргэн бий. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, олон хүүхэдтэй, асрагчаа алдсан, эмзэг бүлгийн гээд дотроо олон төрөл. Тэдний олонхид нь төрөөс олгож буй тусламж, үйлчилгээ амьдралынх нь гол эх үүсвэр гэдэгтэй маргаж болохгүй. Гэтэл эдгээр эмзэг бүлгийн иргэд төрөөс олгож буй халамжийн үйлчилгээг бүрэн авч чаддаггүй зөрчил зарим аймагт байдаг юм байна. Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын үндэсний холбооны Хөвсгөл аймгийн салбар төвийнхөнЗууны мэдээсонинд хандлаа. Тэд өмнөх Засгийн газрын үед Хөвсгөл аймгийн эмзэг бүлгийн иргэд халамжийн үйлчилгээг дутуу авдаг, халамж хүртэх ёсгүй иргэд хүртдэг зэрэг олон зөрчлийг холбогдох хяналтын байгууллагууд илрүүлсэн баримтыг үндэслэл болгосон байв.

 

6-5-6ХАЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН 53 ДУГААР ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙ

 

Засгийн газрын 2015 оны 53 дугаар тогтоолоор нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээг 2015 оны хоёрдугаар сарын 1-нээс эхлэн сард 126500 төгрөгөөр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг сард 58000 төгрөгөөр тог­тоос­ныг тухайн үеийн Хүн амын хөгжил, нийг­мийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэд даалгаж бай­лаа. Нэг ёсондоо халам­жийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийг 10 хувиар нэмэгдүүлсэн билээ. Тэгвэл Засгийн газрын 53 дугаар тогтоол хугацаандаа хэрэгжээгүй болохыг Хөвсгөл аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2016 оны зургадугаар сард хий­сэн шалгалтын үеэр илрүүлжээ. Тод­руул­бал, Хөвсгөл айм­гийн Нийгмийн ха­ламж үйлчилгээний хэлтсийнхэн Засгийн газрын тогтоол батлагд­санаас хойш 3068 иргэнд олгогдох ёстой нэмэгдэл 27033050 төгрөгийг нэг жил буюу таван сарын хуга­цаа­гаар олгоо­гүй ажээ. Зөвхөн аудитын дүгнэлтээр ч бус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас ийм зөрчлийг илрүүлсэн гэж байна. Мөрөн суманд гэхэд нэг жил найман сарын хугацаагаар халамжийн тэтгэвэр 89 хүний 1023500 төгрөг, халамжийн тэтгэмж 133 хүний 686400 төгрөгийн нэмэгдлийг олгоогүй болохыг тогтоожээ. Хүртэх ёстой эзэд нь энэхүү мөнгөө авсан уу, авч чадаагүй бол хэний халаасанд оров?

 

НАС БАРСАН ИРГЭДИЙН НЭРЭЭР МӨНГӨ АВДАГ УУ?

 

Түүнчлэн эмзэг бүлгийн иргэд бэлэн мөнгөний халамжаас гадна хөнгөлөлттэй, үнэ төлбөргүй авдаг эд зүйл, ахуйн хэрэглээ ч байдаг. Тус аймагт 2015-2016 оны хооронд 19 сумын 1141 иргэн харааны шил, контакт линз хийлгэжээ. Энэ үйлчилгээг Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга асан Д.ДуламжавСэрмэггэх компанитай гэрээ байгуулж, эмзэг бүлгийн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтаар дээрх 1141 иргэн үйлчилгээ авсан талаарх баримтжуулсан гарын үсэг зураагүй, зөвхөнСэрмэгком­па­нийн захирал Н.Нямдоржийн гарын үсэгтэйгээр сум­дын ахмад настан, хөгж­лийн бэрхшээлтэй ир­гэдийн нэрсийн жаг­саалт, нэхэмжлэлээр сан­хүү­жилтийг шилжүүлжээ. Гэтэл эдгээрээс 27 ахмад настан, хөгжлийн бэрх­шээлтэй иргэнд харааны шил болон линзийг аваагүй, Галт сумын 14 иргэнд линз хийгээгүй, зөвхөн харааны шил хийсэн, зарим хүний хараанд таарахгүй шил олгосон, бүрэн хараагүй хүнд ч шил олгосон зэрэг нь тогтоогдсон байна. Гэтэл харааны шил, линз­ний төлбөр тооцоог тэдэнд хүргэсэн болгож компани санхүүжилтээ авчихсан байгааг юу гэж ойлгох вэ.

Үүнээс гадна жирэм­сэн болон хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхчүүдийн тэтгэмж, түлшний хөн­гө­лөлт, асаргааны тэт­гэм­­жүүд байгаа онох­гүйгээр олгогдсон зөрч­лийг ч мэргэжлийн бай­гуул­лагаас тогтоожээ. Ту­хайл­бал, жилд нэг удаа олгогдох хуультай түлш­­ний хөнгөлөлтийг хоёр удаа авсан иргэдийн тоо ч тус аймагт олноор гар­чээ. Түлшний хөн­гө­лөлтөөс гадна орон сууц­ны хөнгөлөлтийг ч давхардуулж олгосон зөрчлийг хяналтын бай­гууллага нэрлэсэн байна. Ялангуяа асар­гаа­ны тэтгэмжийг хууль бусаар авдаг хүн олон байгаа бөгөөд энэ төрлийн зөрчлийг сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн дарга ч өөрөө гаргажээ. Халамжийн тэт­гэвэр тогтоолын сунгалт хийгдээгүй, сар бүр олгохгүйгээс нөхөн олгосон нь тухайн сард хоёр удаа олгогдсоноор бичигддэг. Нас барсан иргэдийн нэрээр мөн­гө идсэн зөрчил халам­жийнх­ны дунд гарч цагдаа, шүүхдээ тулсан тохиолдол бий. Тэгвэл Хөвсгөл аймагт ч ийм тохиолдол бай­даг бололтой. Айм­гийн Санхүүгийн хяналт, аудитын ал­ба­­ны шалгалтын яв­цад нас барсан иргэ­дийн гэрчилгээг ар­хивт шилжүүлдэггүй то­хиолдол олон гарчээ. Халамжийн ажилтнууд нас барсан иргэдийн нэрсийг архиваас хасах­гүй­гээр ха­лам­жийн тэт­гэвэр, тэтгэмжийг нь үргэлж­лүүлэн авсан тохиолдол байгааг дээр дурдсан. Хүүхдийн төрсний гэр­чил­гээ, хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тодор­хой­лолтгүйгээр 64 хүнд тэтгэмж олгосон нь бас л эргэлзээтэй болохыг Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын үндэс­ний холбооны Хөвсгөл аймгийн салбар төвийн тэргүүн С.Отгонцагаан онцолж байлаа.

 

С.Отгонцагаан: ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭД МАШ ОЛНООР ХОХИРЧ БАЙНА

 

Төрөөс олгож байгаа ха­ламжийн мөнгө, түү­нийг орлуулсан бүтээг­дэ­хүүнийг эздэд нь хүр­гээ­гүй, хугацаа хожимдуулсан зөрчил өнгөрсөн Засгийн үед буюу 2012-2016 онд гаарсан болохыг ч тэрээр хэлж байна. Зөвхөн энэ төрлийн зөрчлөөр зог­сохгүй Нийгмийн халамж үйлчилгээний албаны зөрчил гаргасан хүмүүс хариуцлага хүлээдэггүй, төрийн албыг садан төр­лийн холбоотой хүмүү­сээр өргөжүүлсэн тухай ч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл онцлон дурдаж байсан юм. Үүний гороор ашиг сонирхлын зөрчилтэй иргэн, аж ахуйн нэгжээр ажил, үйлчилгээг гүйцэт­гүүлэх гэрээ байгуулсан болохыг ч ярьж байв. Тэд энэ төрлийн зөрчлийг илрүүлж, холбогдох хү­мүүст шаардлага тавихад хүлээж авдаггүй гэж байна. Энэ тухай тус төрийн бус байгууллагын тэргүүн С.Отгонцагаан “Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сумдын Амь­жир­гааг дэмжих зөв­лөлийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханга, зөвлөлийн гишүү­дийг сургахыг заасан байдаг. Гэтэл энэхүү үйл ажил­лагааг сумдад алдагд­санаар учраа олохгүй яваа эмзэг бүлгийн иргэдийг хүртэх ёстой халамж үйлчилгээнээс хасдаг, олон дахин явуулж хохироодог, доромжилдог явдал 2012-2016 онд гаар­сан. Энэ дутагдлаа ал­ба­ныхан компьютерийн прог­рамм руу чихдэг. Ер нь Мөрөн сумын Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэл­дэхүүнийг эргэн харж чадавх­­жуулах шаард­лага­тай. Энэ мэтчилэн маш олон зөрчил Хөвсгөл айм­гийн нийгмийн ха­ламж үйл­чил­гээний сал­барт байна. Үүнээс болж эмзэг бүлгийг иргэд маш олноор хохирч бай­гаа нь харамсалтай. Үүнийг салбарын сайд Н.Номтойбаяр анхаа­рал­даа авч шийдвэрлэж өгнө гэ­дэгт найдаж байна” гэлээ.

Эх сурвалж: “Зууны мэдээ” сонин

Нийт: 27 Сэтгэгдэл

Kelgrorge
2017 оны 6-р сарын 25

Where To Purchase Bentyl Generic Levitra Pill Kamagra Cc

Kelgrorge
2017 оны 6-р сарын 29

Zithromax Sinusitis viagra Prix Levitra 10 Acheter

Kelgrorge
2017 оны 7-р сарын 2

Cialis Free Sample Phone online pharmacy Target Farmacia

Chasadvito
2017 оны 8-р сарын 1

Viagra France Ordonnance viagra Normal Dosage Amoxicillin Tooth

Kelgrorge
2017 оны 8-р сарын 1

Cialis Dolor De Piernas online pharmacy Tmp Ds Amoxicillin

Rontriets
2017 оны 9-р сарын 28

Cialis Cost Composition Du Baclofene cheap cialis Photos Of Amoxil Pills Donde Compro Viagra Levothyroxine Without Subscription

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 2

Levitra Dolor De Cabeza generic viagra Componentes Viagra

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 3

Online Parmacy generic viagra Ed Drugs Online

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 5

Propecia Reviews viagra Acheter Generique Levitra

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 8

Amoxicillin Sodium Sterile Ppts viagra vs cialis vs levitra Priligy 90mg

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 11

Fluoxetine Hcl No Prescription Levitra Abbigliamento On Line viagra Cialais Effexor No Prescription In Usa

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 12

Achat De Viagra Quebec Is Orlistat Taken Off Market Clomid Fait Il Grossir viagra Drugstore Online Levitra Quando Assumerlo

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 15

Cialis Nebenwirkungen Erfahrungen Order Legally Bentyl Medicine Low Price Shop Cash Delivery Propecia Nistagmo generic viagra World Select Pharmacy Preise Viagra Cialis

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 21

Levitra Marrakech viagra Propecia To Buy Cialis Propecia Nominal Amoxicillin Treatment

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 25

Cialis 10 Mg Comprimidos Fucidin Usa Alternative Viagra E Hipertension Arterial cialis online Amoxicillin Dosage And Administration Acticin Discount Without Perscription Overseas

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 29

Precio Viagra Y Cialis Amoxicillin Cacaine Comparaison Viagra Tadalafil Levitra buy cialis Comprare Cialis Italia Cialis Generico Funziona

Rontriets
2017 оны 10-р сарын 29

Buy Isotretinoin Us Free Shipping Meloxicam Vardenafil Levitra Precio cialis Buy Tamoxifen For Research Viagra Wann Einnehmen

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 2

Priligy Comprar Online Viagra 71 Ans online pharmacy Viagra Pour Sante Achat Cialis En Allemagne Azithromycin Cost 500mg China

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 13

Prix De Vente Cialis Comment Rester Eriger Longer online pharmacy Propecia For Less Discount Amoxicillin For Clamidia Course

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 17

Zithromax 1gm Costo Del Cialis In Farmacia cialis Keflex And Breastfeeding Propecia Hair Regrowth

Rontriets
2017 оны 11-р сарын 28

Viagra Frankreich Zyban Kaufen Kamagra Green Efectos Secundarios cialis How Amoxicillin Works Citalopram Priligy Eyaculacion Precoz

MichaelTum
2018 оны 2-р сарын 12

Another thing to consider is that by employing an essay service similar to this one, you also run the danger of your teacher taking a look at the essay and discovering that it sounds nothing like your prior attempts. So, as soon as you’re performing your homework you should be conscious you have put all required information regarding your research. A student searching for quality financial research papers ought to go to an organization with a fantastic reputation on submitting its job punctually.
Students using a copywriting service ought to know about a couple of things before choosing a service. After moving through the business information and terms and conditions, if you’re happy with their solutions, you can choose a specific small business. The writing service should additionally have a warranty that all work is distinctive and original from a number of other content.
Feelings that will keep you from writing your own book. Essay writing normally comes as a challenge for people that aren’t accustomed to writing essays and it’s an extremely enormous job typically for the pupils who don’t have any type of experience in writing essays.
You ought not be worried because our college essay writing firm would be the best source to buy college essay services that are perfectly tailored. Online services are somewhat more dependable and affordable too.
Every story needs to have dialog. It is the chief part of the prewriting procedure of an essay.
Besides this it is likewise significant or a writer to possess the particular understanding about the subject of the essay so that he doesn’t need to manage any trouble in the future when writing the essay. The writing profession includes many perks. In the event you have any fiscal essay writing difficulty, let’s know for we will aid you with all writings which are quality and which are free from plagiarism.
http://letter.org.in/?p=4867

EveDalo
2018 оны 2-р сарын 21

Tadalafil 20 cialis buy online Canad1an Pharmacy

Ellgync
2018 оны 6-р сарын 2

What Does Zithromax Look Like Acquisto Cialis Generico In Italia Levitra Medicina cialis 5mg Nolvadex Sans Ordonnance

Ellgync
2018 оны 6-р сарын 3

Viagra Achat En France Viagra Efectos Secundarios Pros Y Contras cialis Levitra Overdose Kamagra Review

Blakefex
2018 оны 6-р сарын 12

costo cialis dove acquistare cialis
[url=http://acquistarecialisitalia.net/]acquistare cialis[/url] vendita cialis

Blakefex
2018 оны 6-р сарын 12

comprare cialis cialis ricetta medica
[url=http://acquistarecialisitalia.net/]comprare cialis[/url] tadalafil comprare

Сэтгэгдэл бичих

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

Сэтгэгдэл *
Нэр *
E-Mail *