Археологчид Мек­си­кийн зүүн өмнөд нутгаас таван мянга орчим хадны сүг зураг илрүүлэв.

Археологчид Мек­си­кийн зүүн өмнөд нутгаас таван мянга орчим хадны сүг зураг илрүүлэв.

Хятадын нэгэн оюутан ЮНЕСКО-гийн Хүн тө­рөлхтний соёлын өвд багт­сан 962 газрыг үзэх аялалд гарах гэж байна.

Хятадын нэгэн оюутан ЮНЕСКО-гийн Хүн тө­рөлхтний соёлын өвд багт­сан 962 газрыг үзэх аялалд гарах гэж байна.

Перуд археологчид таван мянгаас багагүй жилийн цаадахад хамаарах эртний сүмийн туурийг олжээ.

Перуд археологчид таван мянгаас багагүй жилийн цаадахад хамаарах эртний сүмийн туурийг олжээ.