“Зууны мэдээ” сонины “Уул уурхайн мэдээ” Моннгол Улсад хүчин төгөлдөр бүртгэлтэй ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дэлгэрэнгүйг цувралаас танилцуулж байгаа билээ.

Иргэдэд сар бүр олгодог 21 мянган төгрөг тараах ажил өнгөрсөн сараас дуусгавар болсон. Үүнтэй холбоотойгоор мөнгөө тухай бүрт нь аваагүй иргэд хоосон хоцрох нь гэсэн яриа үүсээд буй.

“Зууны мэдээ” сонины “Уул уурхайн мэдээ” Монгол Улсад хүчин төгөлдөр бүртгэлтэй ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дэлгэрэнгүйг цувралаар танилцуулж байгаа билээ.