Нийгэм

“Гадаадад зээлээр сурах асуудлыг ил тод болгоно” гэв

Сургалтын төрийн зээ­лээр гадаадад магист­рантур, докторантурт су­рал­цах оюутан залуусыг сонгох хоёр дахь удаа­гийн сон­гон шалга­руу­лалт өчиг­дөр болов. Энэ удаагийн шалгаруу­лалтыг...

дэлгэрэнгүй
хуудас 759 - 766 1758759760766
  • Халуун мэдээ
  • Сэтгэгдэлтэй
  • Шинэ мэдээ