Геополитик

“Газарт орсон” иргэд буюу Хятадын нийгмийн хамгийн том бухимдал

Хятадад төрийн бодло­гоос илүүтэй амьдрал дээр хэрэгжүүлж буй арга хэм­жээ буюу өмгөөлөл хам­гаа­лалгүй иргэдийг хүчээр “газарт оруулах” явдал ний­гэмд хамгийн...

дэлгэрэнгүй
хуудас 51 - 51 15051
  • Халуун мэдээ
  • Сэтгэгдэлтэй
  • Шинэ мэдээ