4050 хүн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дэвшжээ

2-р сарын 7, 2017 2:52 pm Нийтлэгч: Ангилал Нийгэм , Эрүүл мэнд Уншсан: 135
16667085_1234928539917812_487735425_o

Б.ЗАЯА

Авлигатай тэмцэх газраас 2015-2016 оны хооронд ирүүлсэн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэгт тус газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас дүн шинжилгээ хийжээ. Дүн шинжилгээнд 2015 онд 7893 мэдүүлэг хүлээн авсан бол 2016 онд 11840 мэдүүлэг хүлээн авсан байна.

2015 оны нэгдүгээр сард ирүүлсэн мэдүүлгийн тоо харьцангуй өндөр байгаа нь 2014 оны арванхоёрдугаар сард Шийдлийн Засгийн газар байгуулагдсан үетэй холбогдож байгаа бөгөөд 2015 оны зургадугаар сард Цагдаагийн ерөнхий газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг байгууллагаас ирүүлсэн мэдүүлгийн тоо нийт дүнд нөлөөлсөн хэмээн үзжээ.

Харин 2016 оны тавдугаар сард ирүүлсэн мэдүүлгийн тоо өндөр байгаа нь УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийн өмнөх үетэй давхцаж байгаа бол сонгуулийн үр дүнгээр шинэ Засгийн газар байгуулагдсанаас хойш буюу 2016 оны наймдугаар сараас мэдүүлгийн тоо өссөн байна.

Мэдүүлгийг хянуулахаар ирүүлсэн шалтгаан нөхцлийг авч үзвэл 2016 онд албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дэвшсэн 4050, шилжин томилогдсон 3758, нийтийн албанд шинээр томилогдсон 1895, эрхлэх асуудлын чиг үүрэг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой шалтгаанаар 1134 мэдүүлэг ирүүлжээ. Нийтийн албан томилогдохоор мэдүүлгээ хянуулсан иргэдийг төрсөн оноор нь авч үзвэл 1941-1996 оны хоорондох хугацаанд хамаарч байгаа бөгөөд үүнээс 1982 онд төрсөн 827, 1986 оны 783, 1980 оны 780, 1987 оны 773, 1985 оны 760 иргэн байгаа нь хамгийн өндөр дүнтэй байна.

Эцэст нь судалгааны дүгнэлтэд Цагдаагийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Төрийн банк, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Гадаад хэргийн яам зэрэг 10 гаруй байгууллагууд хамгийн олон буюу 1168-221 мэдүүлэг ирүүлсэн талаар дүгнэжээ. Мөн улсын хэмжээнд 2015 оны байдлаар хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах ёстой 39583 албан тушаалтан байсан бөгөөд 2015 онд эдгээр албан тушаалтануудын 20 орчим хувь нь, 2016 онд 30 орчим хувьд нь өөрчлөлт орсон байна.

16586691_1234928549917811_1993908054_o16466632_1234928546584478_1757322773_o

Эх сурвалж: www.polit.mn

Нийт: 55 Сэтгэгдэл

Molly
2017 оны 2-р сарын 12

Suiza tiene un buen sistema sanitario y esta en un nivel promedio ya que la mayoría son accesibles al bolsillo de la gente promedio que vive en Suiza, a diferencia de otros países en los cuales no basta sinltemempe con ser empresario o un trabajador con seguro.

2017 оны 6-р сарын 8

… [Trackback]

[…] Read More Infos here: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 9-р сарын 19

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 96698 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 9-р сарын 19

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 16944 additional Informations|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 9-р сарын 25

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you will find 97833 additional Infos|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 9-р сарын 26

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 94318 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 10-р сарын 2

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 15573 more Infos|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 10-р сарын 24

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you will find 64092 more Informations|Infos on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 11-р сарын 7

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 10773 additional Infos|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 12-р сарын 18

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 69666 more Infos|Infos on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 12-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you can find 6133 more Infos|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2017 оны 12-р сарын 30

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you can find 51402 additional Informations|Infos on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 1-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 37011 more Infos|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 1-р сарын 10

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 20296 additional Informations|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 1-р сарын 12

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 11230 more Informations|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 1-р сарын 20

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 14997 more Informations|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 2-р сарын 2

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 86422 additional Infos|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 2-р сарын 4

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you will find 98010 more Informations|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 2-р сарын 5

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 57159 additional Informations|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 2-р сарын 6

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 4518 more Infos|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 2-р сарын 8

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you can find 97441 additional Infos|Infos on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 2-р сарын 11

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you can find 97183 additional Informations|Infos on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 3-р сарын 6

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you will find 30443 more Informations|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 3-р сарын 31

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 90510 additional Infos|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 4-р сарын 3

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 44252 additional Informations|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 4-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 32639 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 4-р сарын 11

[Trackback]

[…] Find More here|Read More|Read More Infos here|There you can find 80781 additional Infos|Informations on that Topic: […]

2018 оны 4-р сарын 14

[Trackback]

[…] Find More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 80781 additional Informations|Infos on that Topic: […]

2018 оны 5-р сарын 12

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|Here you will find 92565 additional Informations|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 5-р сарын 15

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 31774 additional Informations|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 5-р сарын 18

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 91410 additional Informations|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 6-р сарын 11

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you can find 148 additional Infos|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 6-р сарын 14

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 77412 additional Infos|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 7-р сарын 9

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 21232 additional Infos|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 7-р сарын 10

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you will find 40588 additional Informations|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 7-р сарын 12

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 11584 more Informations|Infos to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 7-р сарын 23

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you will find 47623 more Informations|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 8-р сарын 6

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 64328 additional Informations|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 8-р сарын 8

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 54602 more Infos|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 8-р сарын 14

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 7233 more Informations|Informations to that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

2018 оны 8-р сарын 28

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you will find 67574 more Infos|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

Tottenham Hotspurs tröja 2018
2018 оны 9-р сарын 4

Whoa this is a helpful web page.
Tottenham Hotspurs tröja 2018 http://www.fashionradicalsnews.com/Eric-Dier-p-99495

2018 оны 9-р сарын 4

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 83544 more Infos|Informations on that Topic: zms.mn/4050-hun-alban-tushaalyn-angilal-zereglel-devshzhee/ […]

fotbollströjor
2018 оны 9-р сарын 24

Great looking website. Think you did a great deal of your very own html coding.
fotbollströjor http://www.afterglowvp.com/Bayern-Munich-fotbollstroja-p-243547.cfm

Maglie Napoli Bambino
2018 оны 9-р сарын 27

Thanks very helpful. Will share website with my buddies.
Maglie Napoli Bambino http://www.synchronizationofus.com/napoli-hamsik-bambino-poco-prezzo-6872

Barcelona tr?ja
2018 оны 9-р сарын 27

Simply just want to mention I’m just happy that i stumbled on the internet page.|
Barcelona tr?ja http://www.codkahargeysa.com/Barcelonatrojor-c-1061-p-3658

maglia Barcellona
2018 оны 9-р сарын 27

Great internet site! It looks really professional! Keep up the helpful job!
maglia Barcellona http://www.haeroo.com/barcellona-iniesta-pid-76304

maglia Napoli poco prezzo
2018 оны 9-р сарын 27

Merely wanted to point out I am just grateful I happened onto your webpage.|
maglia Napoli poco prezzo http://www.theconservatarianreview.com/Napoli-5-Midfielder-Allan-p-2940

Magliette Juve Bambino
2018 оны 9-р сарын 27

I appreciate the details on your internet site. Appreciate it!
Magliette Juve Bambino http://www.glivytech.com/category/business/supplies/copiers/

Manchester City tr?ja Barn
2018 оны 9-р сарын 27

Thanks for supplying this sort of well put together written content.
Manchester City tr?ja Barn http://shop.tampabaygoodliving.com/manchester-city-20156.html

Billige napoli fodboldtrøjer
2018 оны 9-р сарын 28

Great looking site. Think you did a great deal of your very own html coding.
Billige napoli fodboldtrøjer http://www.crimsontee.com/napoli/maggio-troeje-2016-18488/

everton Fodboldtrøje
2018 оны 9-р сарын 28

You’ve superb information on this web-site.
everton Fodboldtrøje http://www.zamanthajoeh.com/everton/barry-billig-45768/

billige fotballdrakter
2018 оны 10-р сарын 8

You’ve got remarkable thing at this point.
billige fotballdrakter http://ubimairie.fr/component/k2/itemlist/user/2102

fotballdrakter
2018 оны 10-р сарын 9

Just simply wanted to tell you I am lucky I came upon your page.|
fotballdrakter http://www.koreaphones.co.kr/question/81460

maglie calcio poco prezzo
2018 оны 10-р сарын 10

Maintain the spectacular job !! Lovin’ it! sites:ggglese.com
maglie calcio poco prezzo http://www.ncls.it/q/13054/yasmin-phillipf

Сэтгэгдэл бичих

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.

Сэтгэгдэл *
Нэр *
E-Mail *